قوانین شورایی: آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۲
روکش نهایی قانون شوراها

شما می توانید آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی را از فایل زیر دانلود نمائید.

آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی