قوانین شوراها// شیوه نامه ماده (۹) آئین نامه اجرایی ماده (۹۰) قانون شوراها
شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲ - ۰۷:۵۳
روکش نهایی قانون شوراها

شما می توانید شیوه نامه ماده (۹) آئین نامه اجرایی ماده (۹۰) قانون شوراها را از فایل زیر دانلود نمائید.

دانلود فایل شیوه نامه ماده (۹) آئین نامه اجرایی ماده (90) قانون شوراها

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی