قوانین شوراها// دستورالعمل ماده (4) آئین نامه اجرایی ماده (90) قانون شوراها
شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲ - ۰۷:۴۸
روکش نهایی قانون شوراها

شما می توانید دستورالعمل ماده (4) آئین نامه اجرایی ماده (90) قانون شوراها را از فایل زیر دانلود نمائید.

دانلود فایل دستورالعمل ماده (4)

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی