شما می توانید دستورالعمل بودجه شورای اسلامی روستا را از فایل زیر داتلود نمائید. دستورالعمل بودجه شورای اسلامی روستا
سه‌شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۶
روکش نهایی قانون شوراها

دستورالعمل بودجه شورای اسلامی روستا

دانلود فایل دستورالعمل بودجه شوراي اسلامی روستا

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی