قوانین شوراها// دستورالعمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تاسیس شهرداری
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۶
روکش نهایی قانون شوراها

شما می توانید دستورالعمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تاسیس شهرداری را از فایل زیر دانلود نمائید.

دانلود فایل دستورالعمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تاسیس شهرداری

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی