قوانین شوراها// دستورالعمل نحوه انجام مراسم تحلیف شوراهای اسلامی کشور
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۵
روکش نهایی قانون شوراها

شما می توانید دستورالعمل نحوه انجام مراسم تحلیف شوراهای اسلامی کشور را از فایل زیر دانلود کنید.

 دانلود فایل دستورالعمل نحوه انجام مراسم تحلیف شوراهای اسلامی

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی