شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۱
روکش نهایی آموزه های شورایی

شما می توانید چهاردهمین آموزه شورایی با عنوان " فنون مذاکره " را از طریق فایل زیر دانلود نمائید.

دانلود فایل فنون مذاکره

اخبار برگزیده
آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی