شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۰
روکش نهایی آموزه های شورایی

شما می توانید سیزدهمین آموزه شورایی با عنوان " ارتباط تلفنی موثر" را از طریق فایل زیر دانلود نمائید.

دانلود فایل ارتباط تلفنی موثر

اخبار برگزیده
آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی