نماینده استان گلستان در شورای عالی استان ها: سامان دادن به مشکلات روستاها، استفاده مؤثر از ظرفیت شوراهای روستایی را می‌طلبد
سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۵
دردی زاده

دردی زاده گفت: توسعه شهر در گرو توسعه روستا است و سر و سامان دادن به مشکلات روستاها، استفاده مؤثرتر از ظرفیت شوراهای روستایی در برنامه‌ریزی‌ها را می‌طلبد.

ملک‌سردار دردی‌زاده نماینده استان گلستان در شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها ضمن تبریک هفته شوراها، گفت: وجود شورا و نظام شورایی کشور، به ویژه در سطح مدیریت روستاها در سال های اخیر، باعث مشارکت بیشتر مردم در تعیین سرنوشت خودشان شده و مردم این احساس را دارند که فردی از خودشان، امورات را پیگیری می‌کند.

وی افزود: شوراهای اسلامی روستا از مهم‌ترین تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی هستند که زمینه های مشارکت مردم در برنامه های ترویجی را مهیا می سازند و نقش مهمی در اجرا و به هدف رساندن برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی دارند. ولی با این وجود موانع و مشکلات فراوانی بر سر راه این نهاد قرار دارد.

دردی‌زاده ادامه داد: مشکلات مالی شوراها، عدم همکاری ادارات دولتی، عدم تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های دولتی با شوراهای اسلامی روستایی، دولتی بودن وظایف محوله و صرفا جنبه مشورتی داشتن شورا، از جمله مشکلات شوراهای روستایی است.

نماینده استان گلستان در شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: توسعه شهر در گرو توسعه روستا است و سر و سامان دادن به مشکلات روستاها، استفاده مؤثرتر از ظرفیت شوراهای روستایی در برنامه‌ریزی‌ها را می‌طلبد.

دردی‌زاده در پایان تصریح کرد: برای تقویت شوراهای روستایی، می‌بایست از طریق اصلاح قانون، ارتباط میان شوراها و نهادهای اجرایی را افزایش داد و نیز ارتباط آنها با مجلس شورای اسلامی را به طریقی تقویت کرد. این مهم می‌تواند از طریق ایجاد تشکیلاتی جهت حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلساتی دوره‌ای با حضور نمایندگان شوراهای شهر و روستای حوزه انتخابیه و پیگیری مشکلات آنان و نیز از طریق تقویت حضور و اثربخشی مصوبات شوراهای استانی و شورای عالی استان‌ها در زمینه شوراهای روستایی تقویت شود.

 

پایان پیام/

اخبار برگزیده
آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی