سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان‌ها خبر داد: تصویب ۳ طرح در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان‌ها
چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۷
کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان‌ها با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان‌ها از تصویب ۳ طرح در این کمیسیون خبر داد.

حسین فنودی با بیان اینکه ۳ طرح در دستور کار کمیسیون عمران و حمل و نقل بود توضیح داد: طرح اول با عنوان «کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» بود که کمیسیون عمران و حمل و نقل پیشنهاد دهنده طرح بود و به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت و با حضور مشاوران و کارشناسان بررسی و تصویب شد.

وی بیان کرد: «الحاق یک بند به ماده تبصره ۳ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور» دیگر طرح مورد بررسی بود که به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: همچنین «الحاق یک بند به ماده ۶ و ماده ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» بود که از سوی شورای استان چهارمحال و بختیاری ارائه شده بود و پیشنهاد می‌کرد رئیس شورای استان در شورای تامین استان و رئیس شورای شهرستان در شورای تامین شهرستان حضور داشته باشند که از سوی کمیسیون تصویب شد.


پایان یپام/

اخبار برگزیده
آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی