سخنگوی کمسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها خبر داد: تصویب 3 طرح و رد 1 طرح در نشست کمسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها
چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
کمیسیون حقوقی

حسینی گفت: پس از بحث و بررسی طرح های ارسالی 3 طرح مورد تایید اعضا قرار گرفت و 1 طرح نیز رد شد.

سید محمد حسینی سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون، گفت: پس از بحث و بررسی طرح های ارسالی 3 طرح مورد تایید اعضا قرار گرفت و 1 طرح نیز رد شد.

وی افزود: اصلاح تبصره 1 ذیل بند 3 قانون شوراها، الحاق یک تبصره ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و اصلاح بند 132 مصوب سال 1390 پس از بررسی مورد تصویب اعضل قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: طرح ضوابط نحوه پیشنهاد، تصویب و رسیدگی به بودجه شوراهای اسلامی با عنایت به اینکه سیر مراحل تصویب طرح ها از جمله این طرح در قوانین و دستورالعمل ها پیش بینی شده است، رد و از دستور کار خارج شد.

اخبار برگزیده
آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی