;
ترکیب کمیسیون‌های تخصصی در شورای اسلامی استان تهران مشخص شد
يکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۹
تهران

در دومین جلسه رسمی شورای استان تهران، اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی استان تهران مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی استان تهران در دومین جلسه رسمی این شورا که به ریاست دکتر احمد خانی و با حضور اعضای این شورا برگزار شد ، در ابتدای این نشست از زحمات شورای اسلامی دوره پنجم استان تهران و الهام فخاری رئیس پیشین شورا تقدیر شد.

در دومین جلسه رسمی شورای استان تهران، اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی استان تهران مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی استان تهران در دومین جلسه رسمی این شورا که به ریاست دکتر احمد خانی و با حضور اعضای این شورا برگزار شد ، در ابتدای این نشست از زحمات شورای اسلامی دوره پنجم استان تهران و الهام فخاری رئیس پیشین شورا تقدیر شد.

براساس دستورجلسه انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی استان تهران در دستور کار قرار گرفت که نهایتا برای کمیسیون سلامت ‌و محیط زیست : آقایان سروری ، سراج ، اسدی ، یوزباشی ، حسین عبدی انتخاب شدند.

همچنین برای کمیسیون توسعه عمران ‌خدمات شهری و روستایی آقایان قیومی ، حسین عبدی ، یوزباشی ، هداوندخانی و آقا میری انتخاب شدند.

در ادامه نیز آقایان ربعلی عبدی ، خوارزمشاهی ، احمد خانی، هداوند، آذر کیش به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی رأی اعتماد گرفتند.

برای کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی نیز آقایان اسماعیل‌زاده، عبدی هداوندخانی ، ملکی و صادقی انتخاب شدند.

همچنین  در ادامه این جلسه نیز اعضای کمیته نظارت استان تهران نیز که وظیفه نظارت بر مصوبات شوراهای استانی اسلامی استان تهران را برعهده خواهد داشت، انتخاب شدند که  آقایان ربعلی عبدی ، خوارزمشاهی، احمد خانی، قیومی و رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی استان وظیفه آن را برعهده گرفتند.

شبکه های اجتماعی
;