;
رئیس مرکز پژوهشها و مطالعات راهبردی شورای شهر جهرم: پژوهش در توسعه پایدار و متوازن شهری نقش برجسته دارد
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۵
شاکری

پژوهش در توسعه پایدار و متوازن شهری نقش برجسته و بسیار مهمی دارد و به عنوان یک ضرورت برای تصمیمات کلان شهری بایستی عملیاتی شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، حمید رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر جهرم ضمن تاکید نقش مهم پژوهش در تصمیم سازی صحیح و کارآمدی شهری افزودند: پژوهش در اکثر جوامع توسعه یافته، نقش بنیادین و تصمیم ساز در مدیریت دارد، یعنی قبل از تصمیم گیری، یافته های پژوهشی جهت تصمیم را مشخص می کند و به همین خاطر طراحی و تصمیم گیری، زمان و انرژی بیشتری از مدیر می گیرد و در عوض زمانی که تصمیم به اجرا می رسد، بدلیل آنکه همه مسایل آن از حیث منابع، چگونگی اجرا و موانع و پیامدها در فرایند تصمیم گیری و پژوهش پیشاتصمیم، پیش بینی شده، به راحتی پروژه ها و تصمیمات در چارچوب زمان و منابع تعیین شده به اجرا در می آید.

شاکری افزود: بنابراین پژوهش و مطالعات پیشاتصمیم گیری بایستی در همه بخش های مدیریت شهری به عنوان یک ضرورت برای تصمیمات کلان شهری عملیاتی شود.
این استاد حقوق دانشگاه در ادامه بیان داشتند: خوشبختانه امروزه اکثریت مدیران شهری نیز بر این باورند که در موضوعات مهم شهری و نحوه ی خدمات رسانی به شهروندان باید تحقیق و پژوهش در اولویت امور باشد. حوزه های مختلف شهری اعم از اقتصاد شهری، حمل و نقل، فرهنگی، عمرانی، زیست محیطی و بهداشتی، قبل از هر نوع اقدام توسعه ای باید مورد پژوهش قرار گیرند تا نقاط ضعف و قوت سیستم شناسایی شوند.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر جهرم بار دیگر تاکید کردند: فرایند توسعه پایدار شهری در جهان حکایت از این واقعیت دارد که پژوهش و تحقیق مطلوب همواره عامل بنیادی در توسعه پایدار و متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع شهری بوده است. بنابراین کشورهایی که خواهان توسعه همه جانبه و متوازن و پایدار شهرها هستند لازم است برنامه و چالش‌های نظام توسعه شهری را در قالب پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی بررسی و تبیین نمایند.
وی در ادامه افزودند: شرط لازم برای این توسعه، شناخت دقیق وضعیت گذشته و موجود و عوامل و نیروهای درونی و بیرونی تاثیر گذار در فرآیند توسعه شهرها با روش‌های علمی است.
شاکری در پایان تصریح کردند: بنابراین برخورداری از تفکر برنامه‌ریزی و سازماندهی مدیریت شهری بر اساس بهره گیری از توان علمی و پژوهشی مراکز علمی ضرورت اساسی دارد. در این راستا مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر جهرم با آغوش باز از نظرات و پتانسیل های مراکز علمی و دانشگاهی و تحقیقاتی، اساتید و نخبگان حوزه های مختلف مدیریت شهری استفاده خواهد کرد.

آخرین اخبار
شبکه های اجتماعی
;