;
رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی خطاب به بانوان: بانوان اگر می خواهند در شهر نقش آفرینی کنند ایده بدهند
يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۷
بانوان 2

رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی خطاب به بانوان گفت: امیدواریم به روزی برسیم که بانوان بتوانند محرومیت ها را به فرصت هایی بی بدیل تبدیل کنند و در آستانه انتخابات به روزی برسیم در این کشور که زنان هم آزادانه در همه مسائل انتخاباتی حضور پیدا کنند و زمینه حضور و بروز در عرصه ریاست جمهوری هم داشته باشند نه به عنوان یک زن بلکه بعنوان یک انسان توانمند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها شهناز رمارم رئیس شورای استان در نخستین نشست بانوان شورای اسلامی شهرهای استان گفت: در آستانه روز درختکاری و در روز احسان و نیکوکاری، شورای استان این نشست را برگزار کرده است چون زنان شورایی مظهر احسان و نیکوکاری هستند چون خانواده شهری را به خانواده ارزشمند شخصی خود ترجیح دادند و وارد فضایی شدند تا شهرشان را مدیریت کنند و به شهر خدمت کنند شاید این بزرگترین احسان و نیکوکاری باشد.

رمارم تصریح کرد : این نشست را در کارخانه نوآوری شهر مشهد برگزار کردیم تا موقعیتی برای بانوان شورایی بوجود بیاوریم که تفکرات خلاقانه آنها را به منصه ظهور برسانیم.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد افزود : مهم ترین سرمایه یک کشور منابع انسانی آن کشور است نه منابع مالی آن. ما هم اکنون در تحریم اقتصادی به سر می بریم ولی خودتحریمی کردیم و منابع انسانی این کشور را نمی بینیم خصوصاً نیمی از منابع انسانی آن که زنان هستند.

وی با اشاره به اینکه بانوان اگر می خواهید زین پس در شهر نقش آفرینی کنید ایده دهید. خلق ایده کنید. در قرن بیست و یکم از افکار نو جوامع بشری اداره و مدیریت شوند. تولید ثروت کنند. گفت: بنابراین طرح هایی که ارائه شد در این جلسه می تواند اجرا شود و نوآورانه تر هم شکل بگیرد.

رئیس شورای اسلامی استان در ادامه گفت: می خواهم از بانوان شورایی، رسانه ای و همه بانوان فعال دعوت کنم. آینده به سمت و سویی می رود که از ثروت منابع انسانی بهره مند شود و طبیعتا بانوان توانمند باید نقش آفرینی کنند. این بانوان نباید نا امید شوند و حضور پررنگ تری پیدا کنند. اگر ما زنان پشت یکدیگر باشیم و از همدیگر حمایت کنیم مطمئن باشید که مردان قوی حمایت می کنند از زنان توانمند، خلاق، قوی و کاربلد و دارای فکر نوآور.

وی افزود: منابع محدودند و قطعاً پست های مدیریتی هم اگر بعنوان یک منبع در نظر بگیریم، محدود است. وقتی چیزی محدود می شود و نیاز به آن زیاد است برای پاسخ دادن به آن قطعا رقابت وجود دارد و افراد توانمندتر در این رقابت پیروز می شوند. توانمندی نه از لحاظ مهارت های فردی که بخشی از توانمندی به لابی های پشت پرده باز می گردد. ما بانوان در حوزه لابی کردن های پشت صحنه کمتر حضور داریم و کمتر در پشت صحنه از زنان حمایت می کنیم. ما باید یاد بگیریم که پشت صحنه گرفتن مدیریت ها، گرفتن منابع، گرفتن فرصت ها با مردان توانمند وارد مذاکره شویم گفت و گو کنیم زمینه بروز و ظهور جوانان توانمندمان که فرزندان خودمان هستند را فراهم کنیم. این جوانان می توانند هم دختران ما باشند و هم پسران ما.

رئیس شورای شهرستان مشهد تصریح کرد : از توانمندی ها حمایت کنیم نه صرفاً جنسیت ها. این نشست اصلا یک نشست جنسیتی نیست بلکه با نگاه مادرانه و نوآورانه قرار است از خلاقیت ها و توانمندی ها حمایت کنیم و شایسته سالاری و شایسته پروری و شایسته گرایی را ترویج دهیم. می خواهیم رفع اجحاف بر نسل بانوان خلاق و برومند جامعه را در نظر داشته باشیم. رافع محرومیت ها باشیم. چه برای زنان و چه برای جوانان تحصیل کرده ای که به آنها هم توجه نشده است.

رمارم در پایان این نشست گفت امیدورایم به روزی برسیم که بانوان بتوانند محرومیت ها را به فرصت هایی بی بدیل تبدیل کنند و در آستانه انتخابات به روزی برسیم در این کشور که زنان هم آزادانه در همه مسائل انتخاباتی حضور پیدا کنند و زمینه حضور و بروز در عرصه ریاست جمهوری هم داشته باشند نه به عنوان یک زن بلکه بعنوان یک انسان توانمند.

پایان خبر /

آخرین اخبار
شبکه های اجتماعی
;