نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استان ها: مشارکت جویی مبنای تبدیل شهرنشین به شهروند است
يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۴
علی محمد اله یاری

اله یاری با بیان اینکه بنای مشارکت دارای زیر پایه حق و تکلیف است، گفت: مشارکت نقش اساسی و تعیین کننده در هویت‌یابی فرد در ارتباط با جمع دارد مبنای تبدیل فرد به شهروند مشارکت است که باید وظایف خود را قبول کند زیرا که شهروندی مفهوم بسیار وسیع‌تر از شهرنشینی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، علی‌محمد اله‌یاری رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی و نماینده این استان در شورای عالی استان‌ها، گفت: مشارکت دارای دو بعد فعال و غیرفعال بوده که حق شهروندان بعد فعال آن و وظیفه آن‌ها بعد غیر فعال آن است.

وی افزود: وقتی دنبال پیشرفت و در ادامه آن توسعه پایدار هستیم باید به دنبال مردم مشارکت جو و دولت مشارکت پذیر باشیم که این باعث انفعال جامعه می‌شود.

اله ‌یاری اظهار کرد: توسعه پایدار ، حل مشکلات و رفع نیازهای ساکنین فعلی شهرها و روستاها بدون مشارکت آنها امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه بنای مشارکت دارای زیر پایه حق و تکلیف است، افزود: مشارکت نقش اساسی و تعیین کننده در هویت‌یابی فرد در ارتباط با جمع دارد مبنای تبدیل فرد به شهروند مشارکت است که باید وظایف خود را قبول کند زیرا که شهروندی مفهوم بسیار وسیع‌تر از شهرنشینی دارد.

رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی عنوان کرد: در قانون اساسی در فصل سوم از حقوق ملت، در فصل هفتم از تشکیل شوراها، در فصل پنجم از حاکمیت ملت و در فصل ششم از انتخابات نام می‌برد که در یک بررسی اجمالی در اصول اعلام شده قانون مفهوم مشارکت مردم بیشتر تجلی پیدا می‌کند.

اله ‌یاری با اشاره به اینکه در نگاهی اجمالی حق مشارکت از اهم مصادیق حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران است، ادامه داد: مشارکت جدی یعنی وارد کردن مردم به عرصه که نقش فعال دولت و مشارکت‌پذیری نقش انفعالی دولت است.

 ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم در امور مربوط به خودشان ضمن تقویت مسئولیت در آن‌ها باعث پررنگ شدن اصل یکصدم قانون اساسی می‌شود.

رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی عنوان کرد: تسریع در انجام امور فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و اجتماعی، همچنین اهمیت و نقش موضوع مشارکت در امور اجتماعی مربوط به امروز نیست اهمیت آن در قرآن با سوره ای به نام شورا و احادیث مکرر مورد توجه قرار گرفته است.

اله ‌یاری افزود: باید به دنبال عوامل موثر در افزایش مشارکت ساکنین شهرها و روستاها باشیم و زمینه احساس مالکیت و تعلق بیشتر ساکنین فراهم گردد، آنچه امروز به آن نیاز است الگوی سازمانی مشارکت سازمان یافته است که نظام مدیریت شهری و روستایی این هدف را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: باتوجه به افزایش روز افزون جمعیت شهرها، نیازها و خواسته‌ها باید مشارکت خودجوش داوطلبانه و سازمان یافته را دنبال کنیم. این مسئله زمانی محقق می‌شود که فرهنگ مشارکتی قوی شکل بگیرد و مشارکت تبدیل به هنجار فرهنگی شود.

رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی اظهار کرد: مشارکت در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی؛ گفت و شنود با دولت، مشارکت با سازمان‌های غیردولتی و مشارکت در آموزش، پژوهش و تحقیق مستلزم تدوین نظام تقویت مشارکت مردم در امور مربوط به خود است.

اله ‌یاری خاطرنشان کرد: تاکنون در این جهت تلاش مناسبی صورت نگرفته بلکه هر روز با تصویب قوانین جدید، ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اختیارات شورا کاهش و در نهایت زمینه مشارکت مردم نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با نگاهی به اولین قانون شوراها در سال ۱۳۶۱ که با تاکید امام راحل تصویب شد این موضوع تایید می‌شود،‌ وی عنوان کرد: اعتماد به شوراها که یک نهاد نوپا است و افزایش اختیارات آنها در حوزه محلی مسلما تنها راه پیشرفت و برون رفت از چالش های فعلی است که مدیریت شهری و روستایی را تهدید می کند.

پایان پیام/

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی