شورای عالی استان ها و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تفاهمنامه همکاری امضا کردند
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۰
تفاهم نامه

شورای عالی استان ها و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در راستای توسعه شهری، همکاری در زمینه تامین مالی پروژه‌های شهری و تلاش برای رفع تبعیض تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، بعداز ظهر امروز (دو شنبه) قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و شورای عالی استان‌ها تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

هدف از این تفاهمنامه که به امضای علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها و سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء رسید همکاری در زمینه توسعه شهری قلمداد شده است.

در مقدمه این تفاهمنامه با اشاره به ظرفیت شورای عالی استان ها  و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء آمده است:

شوراهای اسلامی کشور اعم از شوراهای پایه و فرادست و در راس آنها شورای عالی استان‌ها به تصريح اصول یکصدم و یکصد و یکم قانون اساسی و به موجب سایر قوانین موضوعه مرتبط، به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی و نیز با هدف جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها تشکیل شده است. لذا در راستای تحقق اهداف اشاره شده و با استعانت از خداوند متعال، به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی شورای عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز ظرفیت و توان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در ایجاد و توسعه زیرساخت ها و رفع محرومیت از مناطق کم برخورداری این توافقنامه منعقد می گردد.

همکاری و هم افزایی در زمینه توسعه زیرساخت های مناطق شهری و روستایی با اولویت مناطق کمتر برخوردار و محروم در حوزه های عمرانی، اقتصادی، کشاورزی و اجرای پروژه های حمایتی و عام المنفعه، همکاری و تعامل در زمینه طراحی و اجرای مدل های نوین تامین منابع مورد نیاز برای پیشبرد طرح های مختلف و اولویت دار توسعه شهری و روستایی با توجه به مقتضيات محلی و همکاری علمی و عملی در زمینه الگوآفرینی با استفاده از قابلیتها، مزیت ها و ظرفیت های قانونی و سازمانی مطرفین برای فعالیت موثر در عرصه اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه شهری و روستایی از مهمترین اهداف و رویکردهای این تفاهمنامه است.

پایان پیام/

شبکه های اجتماعی