نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها: برکناری مدیران ناکارآمد به جای انتقال پایتخت در دستور کار قرار گیرد
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۴
محمد قانبیلی

محمد قانبیلی گفت: به جای انتقال پایتخت، مدیران ناکارآمد را برکنار کنند. آن وقت در کشور اتفاقات خوبی رخ می دهد.

محمد قانبیلی نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها با اشاره به بحث انتقال پایتخت اظهارداشت: اخیرا این موضوع مجددا در رسانه ها مطرح شده و از برخی افراد شنیده می شود.

وی گفت: بهترین راه این است که به جای انتقال پایتخت، برکناری مدیران ناکارآمد را در دستور کار و برنامه داشته باشند. با انتقال پایتخت از شهری به شهر دیگر اتفاق خاصی رخ نخواهد افتاد؛ بلکه باید مدیریت ها را جا به جا کنند. آن وقت اتفاقات خوبی در کشور رخ خواهد داد.

قانبیلی در ادامه بیان کرد: پیش تر مدیرانی در تهران فعالیت داشته اند که خدمات رسانی های شایانی انجام داده اند.

وی تصریح کرد: مدیرانی که در حال حاضر در تهران فعالیت می کنند؛ آمار و گزارش از عملکرد خود به مردم بدهند. مردم باید بدانند که در تهران چه اقداماتی و خدماتی ارائه شده است.

نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها در پایان با بیان اینکه دولت نیز در برخی موارد و وظایف خود پیرامون شهر فرافکنی می کند تصریح کرد: دولت باید بخشی از هزینه های مترو را پرداخت کند.

پایان پیام/

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی