نماینده استان زنجان در شورای عالی استان ها: شهرداری های کوچک برای تامین قیر با مشکل مواجه هستند
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۲
مرتضی صالحی نژاد

مرتضی صالحی نژاد گفت: ضرورت دارد شهرداری هایی که درآمدهای پایدار ندارند از قانون تخصیص قیر رایگان بهره مند شوند.

مرتضی صالحی نژاد نماینده استان زنجان در شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها با اشاره به مشکلات شهرستان خرمدره اظهارداشت: از آنجایی که این شهرستان 75 هزار نفر جمعیت دارد مشمول دریافت سهمیه قیر رایگان نمی شود. لذا همین موضوع برای شهرداری شهرستان خرمدره و سایر شهرداری ها که شرایط مشابه دارند؛ مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه حذف سهمیه قیر رایگان شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر اقدامی غیر کارشناسی بود گفت: متاسفانه با اجرای این قانون روند آسفالت ریزی در شهرستان هایی که درآمدهای پایدار و خاصی ندارند با مشکل روبه رو شده است..

نماینده استان زنجان در شورای عالی استان ها افزود: وضعیت شرایط شهرداری خرمدره و سایر شهرداری هایی که شرایط مشابه دارند؛ در حوزه مالی مناسب نیست. در حال حاضر نیز برای تامین قیر مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.

صالحی نژاد با تاکید بر ضرورت توجه به شهرداری ها کوچک افزود: باید شهرداری هایی که درآمدهای پایدار ندارند نیز از قانون تخصیص قیر رایگان بهره مند شوند.

وی افزو: لذا در این رابطه باید وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تدابیر لازم را بیاندیشند.

پایان پیام/2

آخرین اخبار
شبکه های اجتماعی