گزیده ای از سخنان محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در اجلاس شورای عالی استان ها

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور روز پنجشنبه 11 اسفندماه 1401 در چهاردهمین اجلاس شورای عالی استان ها به عنوان میهمان ویژه به ایراد سخنرانی پرداختند که گزیده ای از آن را می بینید.

۱۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۶