🎬 بازتاب سفر دکتر علیرضا احمدی رییس شورای عالی استانها به استان البرز در اخبار

دکتر علیرضا احمدی رییس شورای عالی استانها در ادامه سفر خود به استان البرز در جلسه رسمی شورای اسلامی استان البرز و شهرستان کرج حضور یافت. در این جلسه در خصوص مشکلات، دغدغه ها و مسایل شوراهای استان البرز بحث و تبادل نظر شده و دکتر احمدی در خصوص اختیارات شوراهای شهر و روستا مطالبی را بیان کرد.

۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴