🎬 نمایندگانی به شورای عالی استان ها معرفی شوند که در زمینه مدیریت شهری تخصص داشته باشند

لطف اله شیخ سامانی نماینده استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استان ها

۱۷:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱