برگزاری نشست آموزشی اعضای شورای عالی استان ها

نشست آموزشی اعضای شورای عالی استان ها با حضور پرویز سروری در تاریخ 1401/12/10 در ساختمان دبیرخانه این شورا برگزار شد.

۱۵:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰