;
حضور استاندار و معاونش در جلسه شورای استان سیستان و بلوچستان
يکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۸
سیستان

استاندار و معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری مدیران دفتر شهری و روستایی و دفتر فنی استانداری سیستان و بلوچستان در جلسه شورای استان حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری رکن چهارم، چهل و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی استان به ریاست محمد حسن ملک رئیسی رییس شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان باحضور جناب آقای مهندس موهبتی استاندار محترم،مهندس بیجار معاونت محترم هماهنگی و امور عمرانی استانداری ،مهندس سارانی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری،مهندس جمالزهی مدیر کل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ،مهندس سلمانزاده مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری ،مهندس صدرایی معاونت محترم دفتر امور شهری ،مهندس شهرکی رییس محترم کار گروه شوراهای دفتر شهری واعضای شورای اسلامی استان در راستا انعکاس و پیگیری مشکلات جامعه شورایی و شوراهای فرادست با دستور کار، " بررسی مشکلات و معضلات جامعه شورایی در سطح استان ،بررسی مشکلات و معضلات شورای اسلامی استان " ، سایر موارد و مشکلات در سطح استان برگزار شد.

شبکه های اجتماعی
;